Pikku-Vuohisaaren
sataman säännöt

 1. Pikku-Vuohisaaren satama on Haminan Pursiseuran venerekisterissä olevia köliveneitä varten. Veneen tulee olla katsastettu ja vakuutettu. Mikäli nämä ehdot eivät täyty 30.06. mennessä, menettää laituripaikkaoikeuden.

 2. Satamakapteeni osoittaa veneille laituripaikat.

 3. Seura ei vastaa veneille satamassa aiheutuneista vahingoista, jotka johtuvat luonnonvoimista tai ilkivallasta.

 4. Venepaikkaan sisältyy sähkön- ja vedenkäyttöoikeus. Sähkö on tarkoitettu akkujen lataamiseen ja muuhun alle vuorokauden käyttöön, ei lämmittimen tai kylmiön yms. jatkuvaan käyttöön.

 5. Venepaikan haltija on ilmoitusvelvollinen ja vastuussa kaikista laiturille ja muille veneille aiheuttamistaan vahingoista.

 6. Venepaikan haltija vastaa siitä, että veneessä on ehjät ja veneen kokoon nähden riittävän kestävät joustimin varustetut kiinnitysköydet. Veneen molemmilla puolilla on oltava riittävä määrä oikean kokoisia lepuuttajia, vähintään kolme puolellaan.

 7. Laiturimaksu määräytyy venepaikan leveyden perusteella siten, että enintään kolme metriä leveän veneen paikka on edullisempi kuin leveämpi. Seuran hallitus päättää venepaikkamaksuista purjehduskautta edeltävään syyskokoukseen mennessä.

 8. Venepaikan haltijalla on talkoovelvoite, josta seuran hallitus päättää tarpeen mukaan. Mikäli venepaikan haltija tai hänen sijaisensa ei voi osallistua talkoisiin, venepaikan haltija voi korvata sen talkoomaksulla, jonka suuruuden seuran hallitus päättää purjehduskautta edeltävään syyskokoukseen mennessä. 

 9. Venepaikan haltija suorittaa kunkin veneilykauden laiturimaksun eräpäivään mennessä ja hyväksyy samalla nämä säännöt.

 10. Seuran syyskokouksessa valitaan satamakapteeni, joka toimii yhdyshenkilönä venepaikan haltijan ja seuran hallituksen välillä. Venepaikan haltijan on ilmoitettava satamakapteenille kaikista satama-alueella havaitsemistaan puutteista ja vioista.

 11. Seura voi muuttaa tai täydentää näitä sääntöjä yhdistyksen kokouksessa.