Ympäristö- ja turvallisuussuunnitelma

Keskeisiä tavoitteita toiminnassamme on puhtaan vesiympäristön arvostaminen ja säilyttäminen. Ympäristö- ja turvallisuusohjeessamme on huomioitu asioita, joiden avulla jokainen seuran jäsen ja seuran tilojen käyttäjä voi omalta osaltaan pitää huolta tämän tavoitteen toteutumisesta ja osaltaan edistää Itämeren suojelua. Toimimme vastuuntuntoisesti osana ympäristöä ja yhteiskuntaa ympäristöä kunnioittaen. Turvallisuus ja ympäristöystävällisyys on osa toimintamme perustaa ja kannamme vastuumme veneilyturvalllisuudesta ja panostamme kestävän kehityksen mukaisiin arvoihin.

Jätehuoltosuunnitelma

Tervasaari

Tervasaaresta löytyy useampi jätepiste, joihin veneillessä kertyneet jätteet voi sijoittaa. 

Roope-jätepisteestä löytyy mahdollisuus lajitella seuraavat jätteet (huoltoaseman takana), kartassa merkitty oranssilla A-kirjaimella.

 • Muovipakkaukset
 • Kartonki
 • Lasipakkaukset 
 • Pienmetalli
 • Vaaralliset jätteet, kuten akut

Tämän lisäksi löytyy jäteastia sekajätteelle suoraan kilipukin laituria vastapäätä kartassa merkitty oranssilla B-kirjaimella.

Toinen jätepiste löytyy tullimakasiinin venekentän puoleisen päädyn jätekatoksesta (sisäänkäynti vaaleanpunaisen rantamakasiinirakennuksen puoleiselta sivulta kartassa oranssi C. Jätepisteessä on kartonki, sekajäte ja muovipakkaukset veneilykaudella.

Jätehuollon ylikuormituksen välttämiseksi suositellaan kuitenkin omien jätteiden poisvientiä.

Harmaavesien ja pilssivesien tyhjennys on järjestetty Haminan kaupungin puolesta Tervasaaren puolella. Vesistöjä erityisesti kuormittavat septivedet on aina tyhjennettävä imutyhjennyslaitteeseen.

Pieni vuohisaari

Pienessä vuohisaaressa on jäteastiat, mutta jokaisen pursiseuralaisen velvollisuus on kuljettaa omat jätteensä vähintään mantereen puolelle ja huolehtia jätteiden lajittelusta. Tapahtumien järjestämistä varten hankitaan pursiseuran paviljonkiin jätteiden lajittelupiste, mikä helpottaa tilojen vuokraajien jätteiden lajittelua ja jätteiden käsittelyä. Tilojen vuokrasopimukseen kuuluu siivous, mutta vuokralainen hoitaa itse syntyneet jätteet saaresta mantereelle.

Kevättalkoiden yhteydessä siivotaan pois ja lajitellaan vuosittain saareen kertyneet isommat roskat ja mm. Tilojen remonteista ylijääneet maalit ja risat työkalut yms. Kukaan pursiseuralainen, ei saa varastoida omia jätteitään eikä vaarallisia kemikaaleja tai akkuja pursiseuran tiloissa tulipalo- ja ympäristönpilaantumisriskien vuoksi. Myös jollakuuri ja sen ympäristö siivotaan kevät-/syystalkoiden yhteydessä.

Jätteiden lajitteluohjeet laitetaan pursiseuran ilmoitustaululle sekä saunatuvan seinään. (Liite 2)

Jätevedet ohjautuvat kaupungin jätevesiverkkoon. Vesikalusteet pidetään kunnossa, jottei vettä kulu turhaan ja paikat- pysyvät siistinä. Jokainen veneilijä siivoaa omat jälkensä ja jättää saunan vähintään yhtä siistiin kuntoon, kuin missä se oli sinne tullessa. Saunaa ei pidetä päällä turhaan sähkön säästämiseksi. Turvallisuussyistä perusvalaistusta on saaressa ympäri vuoden.

Pienessä vuohisaaressa on pieni komposti biojätteiden pienimuotoista kompostointia varten, mutta se on tarkoitettu vain puutarhajätteelle. Käyttäjät huolehtivat itse biojätteistään.

Veneiden pesu

Veneiden pesu hiilivetyliuottimia sisältävillä pesuaineilla on pursiseuran satama- alueella kielletty. Veneet tulee pestä ympäristöä säästävillä ja luontoon hajoavilla pesuaineilla siten, että valumavesi imeytyy maaperään. Asfaltoidulle alueelle telakoitujen veneiden pesussa tulee huomioida yrittää minimoida pesuvesien valuminen suoraan mereen.

Huolto ja maalaustyöt

Veneiden kunnostustöiden edellyttäessä suurempaa sähkön tarvetta tai muita suurempia valmisteluita (esim. pohjan puhdistus- ja maalaustyöt), tulee kunnostustöistä ilmoittaa etukäteen seuran sähköpostiin haminanpursiseura@gmail.com  ja hakea töiden tekemiseen lupa seuran hallitukselta. Kunnostustöihin soveltuva paikka katsotaan tapauskohtaisesti yhdessä satamamestarin tai kommodorin kanssa.

Veneen pohjaa kunnostettaessa on veneen ympäristö suojattava huolella. Kaikki maalijäte ja hiontapöly on kerättävä talteen ja toimitettava vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen.

Ympäristölle ja terveydelle haitallisten kiinnittymisenestomaalien eli myrkkymaalien käyttö on kielletty sisävesillä ja näin ollen niiden käyttöä tulee välttää myös pienessä vuohisaaressa säilytettävissä veneissä. Pohjamaalien tarkastaminen veneiden runkokatsastusten yhteydessä ja tarvittaessa valistaminen aiheesta.

Veneen pohjan puhtaana pitäminen erilaisin mekaanisin menetelmin on ympäristön ja veneen kunnostajan turvallisuuden kannalta paras vaihtoehto. Puhdas pohja vähentää myös polttoaineen kulutusta ja on siten vihreiden arvojen mukaista toimintaa.

Keväisin ennen veneen vesille laskua, moottorista on poistettava talvisuojauksessa käytetty glykoli ja toimitettava se jollakuurista löytyvään glykoliastiaan. Glykolia ei saa päästää valumaan maahan tai vesistöön. Talvisuojauksessa tulee käyttääi myrkytöntä glykolia.

Veneiden tankkauksessa tulee huomioida se, ettei pieniäkään määriä polttoainetta pääse veteen. Veteen joutuvat polttoainepäästöt aiheuttavat terveys-, ympäristö- ja turvallisuusriskejä.

Venepaikat

Jokainen venepaikan haltija vastaa itse oman venepaikkansa siisteydestä. Talvisäilytyspaikat tulee siivota ja pukit poistaa 15.6. mennessä. Pukkialue tulee siivota 31.10. mennessä.

Kevytpeitteitä ei suositella käytettäviksi veneiden suojana telakoinnin aikana. Kevytpeitteet hapristuvat tuulessa ja pakkasessa nopeasti ja niistä syntyvä mikromuovi päätyy vesistöön.

Pakkasnesteitä tai jäteöljyä sisältävien kanistereiden käyttö pressujen painona on kielletty. Vedellä täytettyjä kanistereita saa käyttää.

Saunominen ja tiskaus

Saunomisen ja tiskaamisen yhteydessä tulee välttää pesuvesien tarpeetonta pääsemistä vesistöön.

Pienessä vuohisaaressa sekä yleisestikin suositellaan käytettäväksi ympäristömerkittyjä shampoita, saippuoita ja muita pesuaineita.

Lisäksi saunassa suositellaan käytettäväksi omia laudeliinoja kertakäyttöisten peflettien sijaan.

Tupakointi

Pienessä vuohisaaressa tupakointi on sallittu vain merkityillä tupakointipaikoilla. Tupakointi on kielletty yhteiskäytössä olevissa tiloissa ja niiden välittömässä läheisyydessä. Tupakantumpit eivät kuulu luontoon!

Koulutus

Nuorisotoiminnassa sekä muiden koulutusten yhteydessä korostetaan ympäristönsuojelun tärkeyttä ja käydään läpi seuran toimintatavat, jotta kaikki tietävät miten toimitaan.

 

Paperiton toimisto

Pursiseuran jäsenlehti toimitetaan jatkossa sähköisessä muodossa. Pursiseuran hallituksen kokousmateriaalit ja pöytäkirjat esim. Googlen Driveen vuosille omat kansiot ja muulle ylläpidettävälle materiaalille oma kansionsa.

Etäkokousten suosiminen

Hallituksen kokouksissa aina mahdollisuus osallistua myös etänä, jotta voimme osaltamme pienentää ympäristön kuormitusta vähentämällä liikenteen päästöjä ja polttoaineiden kulutusta. 

Turvallisuus 

Katsastus

Kaikki pursiseuran laiturissa olevat veneet on katsastettu ja niissä on tarvittavat kiinnitysvälineet ja muut turvallisuustarvikkeet.

Pienen vuohisaaren laiturisäännöt

 1. Pikku-Vuohisaaren satama on Haminan Pursiseuran venerekisterissä olevia köliveneitä varten. Veneen tulee olla katsastettu ja vakuutettu. Mikäli nämä ehdot eivät täyty 30.06. mennessä, menettää laituripaikkaoikeuden.
 2. Satamakapteeni osoittaa veneille laituripaikat.
 3. Seura ei vastaa veneille satamassa aiheutuneista vahingoista, jotka johtuvat luonnonvoimista tai ilkivallasta.
 4. Venepaikkaan sisältyy sähkön- ja vedenkäyttöoikeus. Sähkö on tarkoitettu akkujen lataamiseen ja muuhun alle vuorokauden käyttöön, ei lämmittimen tai kylmiön yms. jatkuvaan käyttöön.
 5. Venepaikan haltija on ilmoitusvelvollinen ja vastuussa kaikista laiturille ja muille veneille aiheuttamistaan vahingoista.
 6. Venepaikan haltija vastaa siitä, että veneessä on ehjät ja veneen kokoon nähden riittävän kestävät joustimin varustetut kiinnitysköydet. Veneen molemmilla puolilla on oltava riittävä määrä oikean kokoisia lepuuttajia, vähintään kolme puolellaan.
 7. Veneen kiinnitys tulee keskittää peräpäästä esim. kahdella peräköydellä.
 8. Laiturimaksu määräytyy venepaikan leveyden perusteella siten, että enintään kolme metriä leveän veneen paikka on edullisempi kuin leveämpi. Seuran hallitus päättää venepaikkamaksuista purjehduskautta edeltävään syyskokoukseen mennessä.
 9. Venepaikan haltijalla on talkoovelvoite, josta seuran hallitus päättää tarpeen mukaan. Mikäli venepaikan haltija tai hänen sijaisensa ei voi osallistua talkoisiin, venepaikan haltija voi korvata sen talkoomaksulla, jonka suuruuden seuran hallitus päättää purjehduskautta edeltävään syyskokoukseen mennessä. 
 10. Venepaikan haltija suorittaa kunkin veneilykauden laiturimaksun eräpäivään mennessä ja hyväksyy samalla nämä säännöt.
 11. Seuran syyskokouksessa valitaan satamakapteeni, joka toimii yhdyshenkilönä venepaikan haltijan ja seuran hallituksen välillä. Venepaikan haltijan on ilmoitettava satamakapteenille kaikista satama-alueella havaitsemistaan puutteista ja vioista.

Seura voi muuttaa tai täydentää näitä sääntöjä yhdistyksen kokouksessa.

Laiturialueiden turvallisuus ja siisteys

Pursiseuran laiturit on varustettu asianmukaisin pelastusvälinein ja nousutikkain. Laitureiden yleistä kuntoa tarkkaillaan ja havaitut viat korjataan välittömästi. Laitureilla pidetään turvallisuutta lisäävä yleisvalaistus ja kaikki käyttäjät vastaavat osaltaan alueen ja sen tilojen ja laiturien yleisestä siisteydestä. Sähköpistokkeet ja vikavirtasuojat pidetään kunnossa ja ne tarkastetaan säännöllisesti.

Riskit ja niihin varautuminen

Tulipalo

Tulipalojen syttymislähteitä on paljon. Yleisimpiä syttymislähteitä ovat ihmisen omalla huolimattomuudella tai vahingossa aiheuttamat tulipalot, sähkölaitteet ja tuhopoltot.

Syttymislähde Ennaltaehkäisy
Veneiden sähkölaitteet Laitteiden kunnossapito ja tarkastukset.
Tulityöt Toimitaan vain sallituissa kohteissa, joissa ei ole tulipalon vaaraa. Sallittu vain vakuutusyhtiöiden sääntöjä noudattaen. (tulityöluvan haltijoille)
Sähkölaitteet Laitteiden kunnossapito ja tarkastukset.
Tuhopoltot Alueelta poistettava ylimääräinen irtain/roskat sekä helposti syttyvät kemikaalit.

Kaasu myrkky ja kemikaalivaara

Mahdolliset veneessä olevat palavat nesteet, -kaasut ja muut vaaralliset aineet.

Mihin on varauduttava:

 • alueella tapahtuvaan kemikalionnettomuuteen
 • läheisen rakennuksen tulipalon seurauksena alueelle leviäviin myrkyllisiin savukaasuihin
 • läheisen veneen vaarallisten aineiden vuototilanteisiin

On tiedettävä:

 • kuinka sähkö katkaistaan
 • mistä saadaan lisätietoja
 • jos alueelta joudutaan poistumaan, kuinka toimia

Muut vaaratilanteet

Ryöstö tai varkaus, josta ilmoitus poliisille hätänumeroon 112.

Liite 1.
TOIMINTAOHJEET ONNETTOMUUS-, VAARA- JA VAHINKOTILANTEITA VARTEN

 HÄTÄILMOITUS

 1. Tee nopea tilannearvio tapahtuneesta.
 2. Soita hätänumeroon 112. Myös poliisille tarkoitetut avunpyynnöt ilmoitetaan hätänumeroon.
 3. Kerro, mitä on tapahtunut.
 4. Kerro osoite: Pieni vuohisaari, 49400 Hamina
 5. Vastaa selkeästi esitettyihin kysymyksiin ja noudata annettuja ohjeita.
 6. Lopeta puhelu vasta luvan saatuasi.
 7. Pelasta ja estä lisäonnettomuudet. Anna tarvittava ensiapu.
 8. Suojaa, rauhoita ja tarkkaile autettavaa kunnes saat lisäapua.
 9. Opasta auttajat paikalle.
 10. Älä pidä linjaa varattuna.

TOIMINTAOHJE TULIPALON SATTUESSA

 1. Pelasta ja varoita muita ihmisiä
 2. Sammuta lähimmällä alkusammuttimella.
 3. Soita hätänumeroon 112.
 4. Rajoita palon leviäminen.
 5. Opasta tai järjestä opastus pelastushenkilöstölle.

Liite 2.
Jätteiden lajitteluohjeet ja jätepisteet kartalla:

Roope-jätepisteestä löytyy mahdollisuus lajitella seuraavat jätteet (huoltoaseman takana), kartassa merkitty oranssilla A-kirjaimella.

 • Muovi
 • Kartonki
 • Lasi 
 • Pienmetalli
 • Vaaralliset jätteet, kuten akut

Tämän lisäksi löytyy jäteastia sekajätteelle (=loppujäte) suoraan kilipukin laituria vastapäätä kartassa merkitty oranssilla B-kirjaimella.

Toinen jätepiste löytyy tullimakasiinin venekentän puoleisen päädyn jätekatoksesta (sisäänkäynti vaaleanpunaisen rantamakasiinirakennuksen puoleiselta sivulta) kartassa merkattu oranssissa C-kirjaumella. Jätepisteessä on kartonki, sekajäte ja alustavasti on luvattu että myös muovinkeräys tulisi.

Harmaavesien ja pilssivesien tyhjennys on järjestetty Haminan kaupungin puolesta Tervasaaren puolella. Vesistöjä erityisesti kuormittavat septivedet on aina tyhjennettävä imutyhjennyslaitteeseen.

Glygolit kerätään glykolinkeräysastiaan, jota säilytetään jollakuurissa